Contact 073-9863644

Som oberoende affärskonsult kan jag genom mitt företag SRN Marketing AB, hjälpa till att etablera värdefulla kontakter såväl nationellt som internationellt. SRN Marketing agerar företrädesvis som förmedlare mellan er och kunder/leverantörer. Affärskonceptet bygger på mer än 40 års erfarenhet inom framför allt internationell logistik (vägtransporter/shipping/lagerhållning) där jag varit verksam med försäljning och marknadsföring på World Wide basis.


SRN Marketing är återförsäljare av Zugol – ett miljövänligt absorberingsmaterial för t.ex. oljespill, färgspill och övriga petroleumprodukter. Medlet är barkbaserat och kan efter användning brännas eller komposteras till mull.


SRN Marketing är representant för Apec Tryck – ett mångfacetterat familjeföretag i tryckeribranschen. Vi hjälper till att ta fram allt från visitkort till representativa presentationer och broschyrer.

 

 As a non-affilliated, senior business consultant, I can help you, through my company SRN Marketing AB, to establish valuable business contacts both nationally and internationally. My role is to act as an intermediary between you and your suppliers or customers and to serve with sales and marketing. My business approach is based on more than 40 years experience in, above all, international logistics (roadtransport/shipping/warehousing) where I have worked with sales and marketing on a World wide range.

I have also assisted companies by producing selling presentations, brochures and other promotional materials - also important for the company image. Please, don´t hesitate to contact me for a preliminary call to discuss the conditions for building the best bridges.

Kind regards,

Richard Nordström

 

E- mail: richard@srn-marketing.com
Phone: +46 (0) 739 86 36 44